Pro Deo Advocaat Minderjarigen

aanvragen

Bijstand minjarigen geheel of gedeeltelijk gratis,
afhankelijk van uw kostwinning.

pro deo logo weegschaal blauw pro deo advocaten juridische tweedelijnshulp Pro Deo advocaat minderjarig, jeugd & kinderen ⋆ jeugdrecht jeugdrechtbank

Minderjarig, jeugd & kinderen

noun youth campaign 4401447 - Pro Deo AdvocatenJeugdrecht is een vorm van recht dat de rechtsregels en de rechtspraak behandelt ten aanzien van minderjarigen, dus minder dan 18 jaar. Het gaat hierbij vooral om de minderjarige te beschermen voor de maatschappij en daarnaast om de maatschappij te beschermen voor delinquenten die worden gepleegd door jeugdige mensen.

Kinderen jonger dan 12 kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. De straffen voor dezelfde vergrijpen zijn in het jeugdstrafrecht minder zwaar dan bij het volwassen strafrecht.

De vroegere Jeugdbeschermingswet vertrok van de gedachte dat wij als samenleving de minderjarige die strafbare feiten pleegt ook moesten beschermen.

De nieuwe kerngedachte van het Jeugddelinquentiedecreet gaat uit van de verantwoordelijkheid van de minderjarige.

De minderjarige wordt vanaf de leeftijd van 12 jaar verantwoordelijk gesteld voor zijn daden én voor de gevolgen die zijn daden teweegbrengen. Het als “misdrijf omschreven feit” (MOF) vervalt ten voordele van het begrip ‘jeugddelict’, wat de lijn met het volwassenenstrafrecht meer doortrekt. Het gaat nu dus wel degelijk over een delict.

De kerngedachte is dat wanneer de minderjarige strafbare feiten pleegt, er een maatschappelijke reactie moet komen. Deze kan bestaan in voorlopige dwingende maatregelen op te leggen door de Jeugdrechter of sancties op te leggen door de Jeugdrechtbank in de fase ten gronde. De reactie op een jeugddelict moet zich richten op de schade die de minderjarige aan zijn slachtoffer, maar ook aan de maatschappij, heeft toegebracht.

De verantwoordelijkheid van de minderjarige vertaalt zich dus in herstelgerichte en constructieve reacties.

Ook krijgt de minderjarige gespecialiseerde juridische bijstand, bij voorkeur van een jeugdadvocaat, die de minderjarige doorheen heel het traject zal bijstaan.

Nieuw in het Decreet is de grotere nadruk op de “pre-gerechtelijke” afhandeling van het dossier. De taak van het Openbaar Ministerie wint aan belang. Het Parket beschikt over meer bewegingsruimte om maatregelen te nemen, waarbij het ook voorwaarden aan de minderjarige kan opleggen. Veel dossiers zal het Parket kunnen afhandelen zonder dat de Jeugdrechtbank er nog aan te pas komt.

Het stokpaardje van het nieuwe decreet is toch wel het “positief project”.
De minderjarige kan onder begeleiding van zijn “context” (omgeving), waaronder zijn advocaat, een plan uitwerken waarin hij/zij nadenkt over hoe hij de gepleegde feiten wil ”goedmaken”.  De minderjarige zal hierbij moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden, maar ook de schade aan de slachtoffers moeten vergoeden.

Het positief project moet de minderjarige zelf samenstellen en voorleggen aan het Openbaar Ministerie of de Jeugdrechtbank. Als deze het positief project aanvaarden, komt de strafvordering te vervallen en ontloopt de minderjarige verdere sancties.

De minderjarige

 • iedereen jonger dan 18 jaar.

advocaat 1 - Pro Deo Advocaten  Juridisch probleem én minderjarig?
Onze dienstverlening, u in contact brengen met een passende (pro Deo strafrecht) advocaat uit uw buurt kost u niets én u bent helemaal tot niets verplicht.

De jeugdrechter

 • Minderjarigen verschijnen voor een andere rechter dan de volwassenen.
 • De jeugdrechter is bevoegd voor de minderjarigen en kan hen een gepaste straf opleggen.

De jeugdrechtbank

 • Minderjarigen verschijnen voor een andere rechter dan de volwassenen.
 • De jeugdrechter is bevoegd voor de minderjarigen en kan hen een gepaste straf opleggen.
kindje armen mama slechte negatieve thuis situatie verontrustende situaties (VOS)
minderjarige minderjarig probleem hulp nodig persoon die helpt tattoo blonde meid hulp gesprek helpen ondersteuning begeleiden gestreepte rode trui
blij kind leest een brief over adoptie adopteren afstamming jeugdrecht familierecht pro deo strafrecht advocaat nodig raadplegen prodeoadvocaten

Onze medewerkers helpen u graag verder:
de eenvoudigste en snelste manier om uw juridisch probleem op te lossen.

Omschrijf in het formulier in korte bewoording uw juridisch probleem.
Door deze verzending wordt automatisch maar steeds vrijblijvend deze vraag aan een pro Deo advocaat familierecht bij u uit de buurt ingediend.
Onze dienstverlening kost u niets én u bent helemaal tot niets verplicht.

Jeugdrecht? Dagvaarding ontvangen? Juridisch probleem?

team pro deo advocaten telefonische hulp helpdesk consulent vrouw computer

Wij zoeken de beste pro Deo advocaat jeugdrecht voor u uit.

Iedereen kan gratis juridisch advies bekomen voor een eenvoudig juridisch probleem of voor een doorverwijzing,
om te weten waar naartoe met een meer complex juridisch probleem.

pro deo logo weegschaal blauw pro deo advocaten juridische tweedelijnshulp Rechtsbijstand ⋆ Gratis

U hoeft eigenlijk niet zelf rechtsbijstand jeugdrecht aan te vragen. Pro deo advocaten.be doet dit voor u. Heeft u hulp nodig bij een juridisch probleem inzake jeugdrecht, personenrecht maar kunt u het eigenlijk niet betalen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij doen de rest.

pro deo logo weegschaal blauw pro deo advocaten juridische tweedelijnshulp Kiezen voor ons …

 • Altijd vrijblijvend eerste advies
 • Pro deo advocaat familierecht uit uw regio
 • Snelle reactie, binnen de 48 uur contact met een (pro Deo) advocaat familierecht

pro deo logo - Pro Deo Advocaten  PRO DEO ADVOCAAT MINDERJARIGEN NODIG, ZOEKEN & VINDEN!

Een verzoekschrift?  Een dagvaarding of een juridische vraag?  Weet dat deze aanvraag voor u, de cliënt niet bindend is!

... gewoon mailen toch? Wij doen de rest!

  Nuttige documenten meesturen? Dat kan! DOCUMENTEN UPLOADEN max. 8 bestanden <7,5 MB. (enkel pdf, jpg & png)

  GRATIS juridische bijstand MINDERJARIGEN – JEUGDRECHT bij oa.
  minderjarigheid ⋆ kinderen ⋆ jeugd ⋆ -18 jaar ⋆ <18 jaar ⋆ …

  Scroll naar boven