logo pro deo advocaten gratis advocaat gratis juridisch advies advocaat aanvragen

Pro Deo Advocaat Jeugdrecht

Aanmeldingsformulier gratis juridische hulp downloaden.
Pro Deo advocaat aanvragen die u belangen verdedigt.

Pro Deo advocaat minderjarig, jeugd & kinderen ⋆ Jeugdrecht Jeugdrechtbank

Pro Deo Advocaat Jeugdrecht

noun youth campaign 4401447 - Pro Deo Advocaat aanvragenJeugdrecht is een vorm van recht dat de rechtsregels en de rechtspraak behandelt ten aanzien van minderjarigen, dus minder dan 18 jaar. Het gaat hierbij vooral om de minderjarige te beschermen voor de maatschappij en daarnaast om de maatschappij te beschermen voor delinquenten die worden gepleegd door jeugdige mensen.

Kinderen jonger dan 12 kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. De straffen voor dezelfde vergrijpen zijn in het jeugdstrafrecht minder zwaar dan bij het volwassen strafrecht.
De vroegere Jeugdbeschermingswet vertrok van de gedachte dat wij als samenleving de minderjarige die strafbare feiten pleegt ook moesten beschermen.

De nieuwe kerngedachte van 
het Jeugddelinquentiedecreet gaat uit van de verantwoordelijkheid van de minderjarige.

De minderjarige

pro deo advocaat Jeugdrecht aanvragen kindje armen mama slechte negatieve thuis situatie verontrustende situaties (VOS)
  • iedereen jonger dan 18 jaar.

De jeugdrechter

jeugdrecht raadsman aanvragen minderjarigen >18j aanvraag pro deo advocaat aanvragen gratis advocaat advies minderjarige minderjarig probleem hulp nodig persoon die helpt tattoo blonde meid hulp gesprek helpen ondersteuning begeleiden gestreepte rode trui Pro Deo Advocaat aanvragen gratis Juridische Bijstand bij laag of geen inkomen kom hier in contact met pro Deo advocaat die u verdedigt.
  • Minderjarigen verschijnen voor een andere rechter dan de volwassenen.
  • De jeugdrechter is bevoegd voor de minderjarigen en kan hen een gepaste straf opleggen.

De jeugdrechtbank

geboorte afstamming advocaat jeugdrecht aanvragen blij kind leest een brief over adoptie adopteren afstamming jeugdrecht familierecht pro deo strafrecht advocaat nodig raadplegen prodeoadvocaten
  • Minderjarigen verschijnen voor een andere rechter dan de volwassenen.
  • De jeugdrechter is bevoegd voor de minderjarigen en kan hen een gepaste straf opleggen.

Minderjarig, jeugd & kinderen

noun youth campaign 4401447 - Pro Deo Advocaat aanvragenJeugdrecht is een vorm van recht dat de rechtsregels en de rechtspraak behandelt ten aanzien van minderjarigen, dus minder dan 18 jaar. Het gaat hierbij vooral om de minderjarige te beschermen voor de maatschappij en daarnaast om de maatschappij te beschermen voor delinquenten die worden gepleegd door jeugdige mensen.

Kinderen jonger dan 12 kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. De straffen voor dezelfde vergrijpen zijn in het jeugdstrafrecht minder zwaar dan bij het volwassen strafrecht.

De vroegere Jeugdbeschermingswet vertrok van de gedachte dat wij als samenleving de minderjarige die strafbare feiten pleegt ook moesten beschermen.

De nieuwe kerngedachte van het Jeugddelinquentiedecreet gaat uit van de verantwoordelijkheid van de minderjarige.

De minderjarige wordt vanaf de leeftijd van 12 jaar verantwoordelijk gesteld voor zijn daden én voor de gevolgen die zijn daden teweegbrengen. Het als “misdrijf omschreven feit” (MOF) vervalt ten voordele van het begrip ‘jeugddelict’, wat de lijn met het volwassenenstrafrecht meer doortrekt. Het gaat nu dus wel degelijk over een delict.

De kerngedachte is dat wanneer de minderjarige strafbare feiten pleegt, er een maatschappelijke reactie moet komen. Deze kan bestaan in voorlopige dwingende maatregelen op te leggen door de Jeugdrechter of sancties op te leggen door de Jeugdrechtbank in de fase ten gronde. De reactie op een jeugddelict moet zich richten op de schade die de minderjarige aan zijn slachtoffer, maar ook aan de maatschappij, heeft toegebracht.

De verantwoordelijkheid van de minderjarige vertaalt zich dus in herstelgerichte en constructieve reacties.

Ook krijgt de minderjarige gespecialiseerde juridische bijstand, bij voorkeur van een jeugdadvocaat, die de minderjarige doorheen heel het traject zal bijstaan.

Nieuw in het Decreet is de grotere nadruk op de “pre-gerechtelijke” afhandeling van het dossier. De taak van het Openbaar Ministerie wint aan belang. Het Parket beschikt over meer bewegingsruimte om maatregelen te nemen, waarbij het ook voorwaarden aan de minderjarige kan opleggen. Veel dossiers zal het Parket kunnen afhandelen zonder dat de Jeugdrechtbank er nog aan te pas komt.

Het stokpaardje van het nieuwe decreet is toch wel het “positief project”.
De minderjarige kan onder begeleiding van zijn “context” (omgeving), waaronder zijn advocaat, een plan uitwerken waarin hij/zij nadenkt over hoe hij de gepleegde feiten wil ”goedmaken”.  De minderjarige zal hierbij moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden, maar ook de schade aan de slachtoffers moeten vergoeden.

Het positief project moet de minderjarige zelf samenstellen en voorleggen aan het Openbaar Ministerie of de Jeugdrechtbank. Als deze het positief project aanvaarden, komt de strafvordering te vervallen en ontloopt de minderjarige verdere sancties.

Scroll naar boven
logo prodeoadvocaten.be pro Deo advocaat aanvragen pro deo aanvragen prodeo contacteren vraag juridische bijstand aan gratis advies raadsman advocaat wanneer laag of geen inkomen kom in contact met goede advocaat die u verdedigt

Popup Disclaimer

“Opgelet. Deze website gaat niet uit van een wettelijk bevoegde overheidsinstantie noch van een door de Raad van de Orde van Advocaten ingestelde bureau voor juridische bijstand. Deze website wordt beheerd door Webtron BV, een private onderneming die op geen enkele wijze bevoegd is voor de organisatie van juridische tweedelijnsbijstand (pro deo).

Deze website heeft enkel de betrachting om u als gebruiker of rechtszoekende te informeren over de kosteloze tweedelijnsbijstand en u, indien u dat wenst, kosteloos in contact te brengen met een (pro deo) advocaat. Webtron verleent zelf geen juridische bijstand of diensten in die zin.

Ten slotte kunnen wij op geen enkele wijze garanderen of de advocaat waarmee u eventueel in contact komt via deze website wel in de voorwaarden is om tweedelijnsbijstand aan te bieden. Ga hiervoor te rade bij het bureau voor juridische bijstand of uw advocaat. Wij komen niet tussen in de relatie tussen u als rechtszoekende en uw advocaat dan wel t.a.v. de Orde van Advocaten of het bevoegde bureau voor juridische bijstand. Onze website is enkel een doorgeefluik.”

Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens vind je in onze