logo pro deo advocaten gratis advocaat gratis juridisch advies advocaat aanvragen

Pro Deo Advocaat Woonrecht

Aanmeldingsformulier gratis juridische hulp downloaden.
Pro Deo advocaat aanvragen die u belangen verdedigt.

Pro Deo advocaat huurrecht aanvragen: Juridische problemen bij wonen, huren of verhuren

Pro Deo Advocaat Huurrecht & Woonrecht

Huurrecht woonrecht huren verhuren probleem bij kopen verkopen problemen huurders verhuurdersBij huurrecht van een woning zijn een aantal zaken waar je als huurder mee te maken kunt krijgen. Vaak is de huurovereenkomst niet duidelijk en spelen er vragen over onderhoud, zoals komt het onderhoud voor rekening van de huurder of de verhuurder? Wie betaalt wat van het onderhoud?

Zeker als er geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt, kan er veel discussie ontstaan. En hoe zorg je dat de verhuurder zijn onderhoudsverplichting nakomt? Mag je als huurder de betaling van je huur opschorten of moet een huurder zelf bepaalde zaken onderhouden of vervangen, zoals bijv. een kraan?

Geeft de huurovereenkomst onvoldoende duidelijkheid, zal men naar de wettelijke regeling van het huurrecht moeten kijken. Omdat een huurder toch in een afhankelijke positie zit, kan het nodig zijn om pro Deo rechtsbijstand in te schakelen.

WETGEVING

Pro Deo advocaat woonrecht huurrecht aanvragen nieuwe woning huren persoon kartonnen dozen verhuis problemen geschillen
  • Huurovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2019 blijft de federale huurwet gelden.
  • Huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 geldt het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet.
    Vraag hier pro Deo advocaat huurrecht aan…

Schriftelijke overeenkomst

Pro Deo advocaat huurrecht aanvragen aanvraag pro deo advocaat aanvragen gratis advocaat advies verhuis nieuwe huurwoning koppel man vrouw problemen vragen gezin discussie geschil huisvesting decreet woningdecreet Pro Deo Advocaat aanvragen gratis Juridische Bijstand bij laag of geen inkomen kom hier in contact met pro Deo advocaat die u verdedigt.
  • Lees goed na vooraleer u ondertekent.
  • Laat dit op voorhand nalezen door een advocaat.
  • Spreek op voorhand goed af wie verantwoordelijk zal zijn voor welke herstellingen want dit geeft meestal discussie.
  • Stel ook een plaatsbeschrijving op en neem foto’s bij begin en einde van de huur.

Huurder – Verhuurder

juridisch contract pen contract advocaat jurist handen blad overeenkomst pro Deo advocaat woonrecht
  • Beide partijen dienen hun verplichtingen na te leven.
  • Een stipte betaling van de huurprijs en goed onderhoud van het gehuurde pand zijn een vereiste, op deze wijze kan u reeds veel bereiken van uw verhuurder en zal hij de noodzakelijke herstellingen ook doen wanneer u hem contacteert.
Scroll naar boven
logo prodeoadvocaten.be pro Deo advocaat aanvragen pro deo aanvragen prodeo contacteren vraag juridische bijstand aan gratis advies raadsman advocaat wanneer laag of geen inkomen kom in contact met goede advocaat die u verdedigt

Popup Disclaimer

“Opgelet. Deze website gaat niet uit van een wettelijk bevoegde overheidsinstantie noch van een door de Raad van de Orde van Advocaten ingestelde bureau voor juridische bijstand. Deze website wordt beheerd door Webtron BV, een private onderneming die op geen enkele wijze bevoegd is voor de organisatie van juridische tweedelijnsbijstand (pro deo).

Deze website heeft enkel de betrachting om u als gebruiker of rechtszoekende te informeren over de kosteloze tweedelijnsbijstand en u, indien u dat wenst, kosteloos in contact te brengen met een (pro deo) advocaat. Webtron verleent zelf geen juridische bijstand of diensten in die zin.

Ten slotte kunnen wij op geen enkele wijze garanderen of de advocaat waarmee u eventueel in contact komt via deze website wel in de voorwaarden is om tweedelijnsbijstand aan te bieden. Ga hiervoor te rade bij het bureau voor juridische bijstand of uw advocaat. Wij komen niet tussen in de relatie tussen u als rechtszoekende en uw advocaat dan wel t.a.v. de Orde van Advocaten of het bevoegde bureau voor juridische bijstand. Onze website is enkel een doorgeefluik.”

Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens vind je in onze