PRO DEO OF TWEEDELIJNSBIJSTAND │ GRATIS JURIDISCHE BIJSTAND ADVOCAAT
logo prodeoadvocaten oud

Pro Deo Advocaat
Contacteren - Misdrijf.

Pro Deo advocaat contacteren die u belangen verdedigt, deels of volledig gratis.
Juridische bijstand, oa. afhankelijk van uw inkomen.

Pro Deo Advocaat contacteren ⋆ Misdrijf ⋆ Strafrecht Correctioneel Misdaad Rechtbank Assisen

Pro Deo advocaat contacteren na plegen misdrijf

noun malpractice 4351493 - Pro Deo Advocaat aanvragenPro Deo advocaat contacteren na plegen misdrijf: een overtreding is de lichtste vorm van misdrijf.
Iemand die een overtreding begaat, kan hiervoor bestraft worden.

Misdrijf of misdaad zijn de zwaarste inbreuken!

In ons strafrecht is een overtreding de laagste van drie graden misdrijven, de andere twee zijn wanbedrijf en misdaad. Het is meestal de politierechtbank die zich uitspreekt over overtredingen: vb verkeersboete, parkeerboete, snelheidsboete, verkeersovertredingen, snelheidsovertredingen, bekeuringen, proces verbaal, pv, bezwaarschrift, rijbewijs kwijt, …

De term “misdrijf” is in het ons strafrecht een overkoepelende term voor alle gedragingen die in strijd zijn met de strafwet. Op misdrijven is steeds een straf ingesteld. Een misdrijf bestaat uit een materieel (de gedraging) en een moreel (de schuld) bestanddeel.

  • aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige
  • verkrachting
  • moord

› Ik heb een overtreding gepleegd  | wanbedrijf gepleegd

07-law

Bevoegdheid

gewapende overval vrouw tas met geweld vuurwapen revolver pistool zwaar misdrijf pro deo advocaat contacteren misdrijf

Het hof van assisen is geen permanent rechtscollege en wordt samengesteld telkens als de kamer van inbeschuldigingstelling (onderzoeksgerecht van het hof van beroep) een zaak naar het hof van assisen verwezen heeft.

Het hof van assisen zetelt principieel in de hoofdplaats van de provincie.

10-case

Welke zaken

pro deo advocaat contacteren misdrijf Jonge vrouwelijke rechercheur van de plaats delict in beschermende overall die aantekeningen maakt in het document terwijl ze tegen een collega staat boven het dode lichaam

Het hof van assisen behandelt misdaden, politieke misdrijven en drukpersmisdrijven.

Misdaden zijn de zwaarste feiten, zoals moord en doodslag, die strafbaar zijn met criminele straffen, namelijk opsluiting vanaf 5 jaar tot zwaarder.

Scroll naar boven
logo prodeoadvocaten.be pro Deo advocaat aanvragen pro deo aanvragen prodeo contacteren vraag juridische bijstand aan gratis advies raadsman advocaat wanneer laag of geen inkomen kom in contact met goede advocaat die u verdedigt

Popup Disclaimer

“Opgelet. Deze website gaat niet uit van een wettelijk bevoegde overheidsinstantie noch van een door de Raad van de Orde van Advocaten ingestelde bureau voor juridische bijstand. Deze website wordt beheerd door Webtron BV, een private onderneming die op geen enkele wijze bevoegd is voor de organisatie van juridische tweedelijnsbijstand (pro deo).

Deze website heeft enkel de betrachting om u als gebruiker of rechtszoekende te informeren over de kosteloze tweedelijnsbijstand en u, indien u dat wenst, kosteloos in contact te brengen met een (pro deo) advocaat. Webtron verleent zelf geen juridische bijstand of diensten in die zin.

Ten slotte kunnen wij op geen enkele wijze garanderen of de advocaat waarmee u eventueel in contact komt via deze website wel in de voorwaarden is om tweedelijnsbijstand aan te bieden. Ga hiervoor te rade bij het bureau voor juridische bijstand of uw advocaat. Wij komen niet tussen in de relatie tussen u als rechtszoekende en uw advocaat dan wel t.a.v. de Orde van Advocaten of het bevoegde bureau voor juridische bijstand. Onze website is enkel een doorgeefluik.”

Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens vind je in onze