Pro Deo Advocaat

zoeken?

Advocaat geheel of gedeeltelijk gratis,
afhankelijk van uw bestaansmiddelen.

pro deo logo weegschaal blauw pro deo advocaten juridische tweedelijnshulp Prodeoadvocaten.be ⋆ algemene voorwaarden

Eigendom / Eigenaar

Deze website is eigendom en onderdeel van Webtron BV


Contactgegevens

Zaakvoerders, dhr. G. Vanlerberghe & dhr. H. Schietecatte
Albrecht Rodenbachwijk, 12
8792 Desselgem (Waregem)
Mobiel +32 479 93 12 87
www.webtron.be  info@webtron.be
BTW BE 0793.944.703

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

noun intellectual 3048189 - Pro Deo AdvocatenIntellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Webtron.be of rechthoudende derden.

noun liability 3979045 - Pro Deo AdvocatenBeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Webtron.be streeft ernaar dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Er kunnen zich evenwel onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Webtron.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. Webtron.be zal dergelijke meldingen onverwijld behandelen en streeft ernaar zo spoedig mogelijk de eventueel vereiste aanpassingen door te voeren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Webtron.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit (problemen bij) de toegang tot of het gebruik van de website.

Webtron.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Scroll naar boven