PRO DEO OF TWEEDELIJNSBIJSTAND │ GRATIS JURIDISCHE BIJSTAND ADVOCAAT
logo prodeoadvocaten oud

Pro Deo Advocaat aanvragen
 

Pro Deo advocaat aanvragen die u belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een pro Deo advocaat!

Pro Deo advocaat aanvragen.

Weet dat onze dienstverlening, hier op de site van www.prodeoadvocaten.be – enkel en alleen bestaat uit – het u in contact brengen met een pro Deo advocaat. Wij zijn maw een eenvoudig maar doeltreffend doorgeefluik …

Deze aanvraag die je indient is steeds vrijblijvend, bovendien gratis!

Laag of geen inkomen?
Pro Deo advocaat aanvragen.

Gratis advocaat pro Deo?

Voor pro Deo of gratis juridische tweedelijnsbijstand komt helaas niet iedereen in aanmerking, tenzij – naast uw financiële situatie – u tot één van de onderstaande categorieën behoort..

 • leefloon (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening – RVA)
 • werkloos
 • vervangingsinkomen
 • te laag inkomen werknemer, – zelfstandige, ondernemen
 • kinderbijslag
 • bejaarden
 • werkonbekwaam
 • arbeidsongeschikt
 • invalide
 • gehandicapt
 • geestesziekte
 • sociale woning
 • probleemsituaties met kinderen
 • minderjarigheid, < 18 jaar
 • verontrustende situaties (VOS)
 • misdrijf omschreven feit (MOF)
 • vreemdeling of asielzoeker
 • beklaagde
 • gevangene, gedetineerde of in hechtenis
 • collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling

Dagvaarding / verzoekschrift ontvangen.

Juridisch advies.

Heeft u een dagvaarding of verzoekschrift ontvangen, dan is er een rechtszaak tegen u gestart. De oorzaak hiervan kan van veel zaken afhangen. Win juridisch advies in bij een pro Deo raadsman.Kom hier eenvoudig in contact met een pro Deo advocaat.

vraag pro deo advocaat site aan gratie advocaat en rechtsbijstand door de overheid Pro Deo Advocaat aanvragen gratis Juridische Bijstand bij laag of geen inkomen kom hier in contact met pro Deo advocaat die u verdedigt.

Schulden of Collectieve: Gratis Juridische Bijstand!

Aanvraagformulier pro Deo.

Voor wie dus onder een bepaalde inkomensgrens blijften dus te weinig bestaansmiddelen heeft of onder een bepaalde categorie valt kan terugvallen op tweedelijnsbijstand.
Zit u in schuldbemiddeling of collectieve dan hebt u recht op gratis juridische tweedelijnsbijstand, hulp maw een pro Deo advocaat.

Hier vind je het aanvraagformulier pro Deo advocaat.
 Stukken bij aanvraagformulier pro Deo advocaat.

Recht op een pro Deo advocaat ⋆ Tweedelijnsbijstand.

Pro Deo advocaat voorwaarden.

Pro Deo juridische bijstand, ook wel bekend als gesubsidieerde rechtsbijstand, is een regeling waarbij mensen met een laag inkomen, bepaalde gezinssituatie of behorende tot een bepaalde categorie kunnen profiteren van gratis of sterk verminderde kosten voor juridische bijstand. Dit houdt in dat die cliënten toegang hebben tot een advocaat die hen kan bijstaan bij juridische kwesties, zonder dat zij hier veel geld voor hoeven te betalen. In sommige omstandigheden is de dienstverlening zelfs volledig gratis.
Pro Deo betekent ‘voor God’ ofwel ‘gratis werken’.

pro Deo Advocaat aanvragen gratis Juridische Bijstand bij laag of geen inkomen kom hier in contact met pro Deo advocaat die u verdedigt.

De pro Deo regeling heeft als doel om mensen met een laag inkomen te helpen toegang te krijgen tot juridische bijstand. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een scheiding, problemen met een huurcontract, strafzaken, of andere juridische kwesties waarbij professionele hulp gewenst is. Een pro Deo advocaat is aangesloten bij een Bureau voor Juridische Bijstand (afgekort BJB). 

Rechtsbijstand in bepaalde gevallen gratis.

Uitnodiging politie verhoor?

Een uitnodiging voor politie verhoor? U hebt sowieso rechten, maak hiervan gebruik.
Doe dit nooit alleen, raadpleeg een pro Deo advocaat.

Pro Deo Advocaat politie verhoor aanvragen Gratis rechtsbijstand bij politie verhoor, bij laag of geen inkomen Contacteer pro Deo advocaat. Salduz wetgeving politie verhoor Salduz 3 Salduz 4 Pro Deo Advocaat aanvragen gratis Juridische Bijstand bij laag of geen inkomen kom hier in contact met pro Deo advocaat die u verdedigt.

Uitnodiging politie verhoor gekregen?
Bij een politie verhoor mag de eerste 48 uren een pro Deo advocaat aanwezig zijn bij de verhoren. Die rechtsbijstand is in bepaalde gevallen voor de cliënt ‘pro Deo’ volledig gratis.

Rechtsbijstand in bepaalde gevallen gratis.

Momenteel geregistreerde advocaten

pro deo advocaat aanvragen pro deoadvocaat Hooghe gratis advocaat - Pro Deo Advocaat aanvragen

MR. VERONIQUE HOOGHE

ADVOCATENKANTOOR HOOGHE
Kortrijk

+32 497 455 292

logo blauw pro deo advocaten gratis advocaat gratis juridisch advies advocaat aanvragen

Jouw naam hier?

Jouw advocatenkantoor hier?
Stad

Jouw GSM?

Vrijblijvend rechtsbijstand aanvragen.

Heeft u hulp nodig bij een juridisch probleem inzake een bepaald rechtsgebied maar kunt u het eigenlijk niet betalen? U hebt recht op een pro Deo advocaat? Wij brengen u via deze site in contact met een pro Deo advocaat

Kiezen voor onze diensten ...

 • Altijd vrijblijvende aanvraag.
 • Deze dienstverlening, contact brengen met pro Deo kost u niks (gratis).
 • Snelle reactie, kom in contact met een (pro Deo) advocaat.

Pro Deo advocaat helemaal gratis voor u, de cliënt.

01. Juridische tweedelijnsbijstand, voor wie advocaat volledig gratis?

Een laag inkomen of weinig vermogen of u valt onder een bepaalde categorie bv. leefloners, huurders van een sociale woning, gedetineerden en sommige asielzoekers. 
Wilt u eveneens volledig gratis recht krijgen op pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand, dan moet u voldoen aan bepaalde maximum inkomensgrenzen.

Anderzijds, bent u minderjarig, jonger dan 18, dan hebt u als minderjarige altijd gratis recht op juridische rechtsbijstand.

Tweedelijnsbijstand deels gratis voor u, de cliënt.

02. Juridische bijstand, voor wie advocaat deels gratis?

Een laag inkomen of weinig vermogen of u valt onder een bepaalde categorie bv. leefloners, huurders van een sociale woning, gedetineerden en sommige asielzoekers. 
Wilt u deels gratis recht krijgen op pro Deo of tweedelijnsadvies, dan moet u voldoen aan bepaalde maximum inkomensgrenzen.

Anderzijds, bent u minderjarig, jonger dan 18, dan hebt u als minderjarige altijd gratis recht op juridische rechtsbijstand.

Uw inkomen is te groot ...

03. U komt niet in aanmerking voor een pro Deo advocaat.

Helaas kunt u in sommige gevallen niet rekenen op of genieten van enige financiële tussenkomst van de overheid.
Wel kan iedereen terecht bij de juridische eerstelijnsbijstand voor een gratis oriënterend advies van een advocaat.

Welke categorie heeft recht op pro Deo advocaat?

04. Categorieën die in aanmerking komen voor pro Deo bijstand.

 • Pro Deo advocaat aanvragen op basis van een beperkt inkomen uit arbeid (werknemer / zelfstandige)
 • Pro Deo advocaat aanvragen op basis van een vervangingsinkomen (RVA).
 • Pro Deo advocaat aanvragen op basis van een toelage voor personen met een handicap.
 • Pro Deo advocaat aanvragen op basis van het ontvangen van een leefloon.
 • Pro Deo advocaat aanvragen op basis van een statuut gewaarborgde kinderbijslag.
 • Pro Deo advocaat aanvragen op basis van specifiek huurstatuut sociale woning.
 • Pro Deo advocaat aanvragen op basis van minderjarigheid <18 jaar.
 • Pro Deo advocaat aanvragen op basis van een statuut vreemdeling of asielzoeker.
 • Pro Deo advocaat aanvragen op basis van een statuut gedetineerde of beklaagde.
 • Pro Deo advocaat aanvragen op basis van een statuut geesteszieke.
 • Pro Deo advocaat aanvragen op basis van een verzoek collectieve schuldenregeling.
 • Pro Deo advocaat aanvragen op basis van een lopende collectieve schuldenregeling.
 • Pro Deo advocaat aanvragen op basis van een Salduz Wet

Rechtbanken en Vredegerechten

05. Rechtbanken & Vredegerechten in Vlaanderen.

 • Vredegerechten
 • Politierechtbanken
 • Rechtbanken van eerste aanleg
 • Arbeidsrechtbanken
 • Rechtbanken van koophandel
 • Hof van beroep
 • Arbeidshof
 • Hof van assisen

De BJB's in Vlaanderen & Brussel

06. Bureau voor Juridische Bijstand ⋆ BJB

vraag pro deo advocaat aanvragengeldproblemen geld opgerold munten geld 20 euroU kan rechtstreeks naar een zitdag gaan in één van de afdelingen van het Bureau voor Juridische Bijstand. Let wel, de openingsuren zijn afhankelijk van bureau tot bureau. Soms moet men zelfs eerst een afspraak maken. De BJB’s over Vlaanderen werken met beperkte openingsuren. Daar kunnen ze ook een gratis juridisch advies geven. Een overzicht van alle BJB’s in Vlaanderen vindt u hier …

Balie West-Vlaanderen

Bureaus voor Juridische bijstand

› afdeling BJB Brugge
   Langestraat 120, 8000 Brugge

› afdeling BJB Oostende
   Edith Cavellstraat 15, 8400 Oostende

› afdeling BJB Torhout
   Vredegerecht – Elisabethlaan 28, 8820 Torhout

› afdeling BJB Tielt
   Deken Darraslaan 17, 8700 Tielt

› afdeling BJB Kortrijk
   Gerechtsgebouw I – Burgemeester Nolfstraat 10 A, 8500 Kortrijk

› afdeling BJB Ieper
   Grote Markt 1, 8900 Ieper

› afdeling BJB Veurne
   Gerechtsgebouw – Peter Benoitlaan 2, 8630 Veurne

Balie Brussel

Bureaus voor Juridische bijstand

 afdeling Brussel
   Regentschapsstraat 63 (verdieping -1), 1000 Brussel

Balie Gent Oudenaarde Dendermonde

Bureaus voor Juridische bijstand

› afdeling BJB Gent
   Opgeëistenlaan 401/P, 9000 Gent

 afdeling BJB Oudenaarde
   Gerechtsgebouw – Bourgondiëstraat 5, 9700 Oudenaarde

 afdeling BJB Dendermonde
   Franz Courtensstraat 1 (gelijkvloers), 9200 Dendermonde

 afdeling BJB Aalst
   FAC Aalst – Dr. André Sierensstraat 16 bus 3, 9300 Aalst

 afdeling BJB Sint- Niklaas
   Gerechtsgebouw – Kazernestraat 6, 9100 Sint-Niklaas

Balie Leuven

Bureaus voor Juridische bijstand

 afdeling Leuven
   Huis van de advocaat – Rijschoolstraat 9, 3000 Leuven

Balie Antwerpen

Bureaus voor Juridische bijstand

 afdeling Antwerpen
   Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen

 afdeling Mechelen
   Keizerstraat 20, 2800 Mechelen

 afdeling Turnhout
   Kasteelplein 1, 2300 Turnhout

Balie Limburg

Bureaus voor Juridische bijstand

 afdeling Hasselt
   Gerechtshof – Parklaan 25/9, 3500 Hasselt

 afdeling Tongeren
   Repenstraat 12, 3700 Tongeren

team pro deo advocaten telefonische hulp helpdesk man vrouw consulenten computer pro deo strafrecht advocaat nodig raadplegen aanvragen contacteren prodeoadvocaten
pro deo telefonische hulp helpdesk man vrouw consulenten computer team prodeo advocaat juridische hulp helpdesk man vrouw consulenten computer pro deo strafrecht advocaat nodig raadplegen prodeoadvocaten aanvragen contacteren
team pro deo advocaten telefonische hulp helpdesk consulent vrouw computer aanvraagformulier pro deo aanvragen downloaden gevraagd

TEAM prodeoadvocaten.be

Steeds tot uw dienst!

Scroll naar boven
logo prodeoadvocaten.be pro Deo advocaat aanvragen pro deo aanvragen prodeo contacteren vraag juridische bijstand aan gratis advies raadsman advocaat wanneer laag of geen inkomen kom in contact met goede advocaat die u verdedigt

Popup Disclaimer

“Opgelet. Deze website gaat niet uit van een wettelijk bevoegde overheidsinstantie noch van een door de Raad van de Orde van Advocaten ingestelde bureau voor juridische bijstand. Deze website wordt beheerd door Webtron BV, een private onderneming die op geen enkele wijze bevoegd is voor de organisatie van juridische tweedelijnsbijstand (pro deo).

Deze website heeft enkel de betrachting om u als gebruiker of rechtszoekende te informeren over de kosteloze tweedelijnsbijstand en u, indien u dat wenst, kosteloos in contact te brengen met een (pro deo) advocaat. Webtron verleent zelf geen juridische bijstand of diensten in die zin.

Ten slotte kunnen wij op geen enkele wijze garanderen of de advocaat waarmee u eventueel in contact komt via deze website wel in de voorwaarden is om tweedelijnsbijstand aan te bieden. Ga hiervoor te rade bij het bureau voor juridische bijstand of uw advocaat. Wij komen niet tussen in de relatie tussen u als rechtszoekende en uw advocaat dan wel t.a.v. de Orde van Advocaten of het bevoegde bureau voor juridische bijstand. Onze website is enkel een doorgeefluik.”

Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens vind je in onze